Dotace

Martin Svoboda a Zdeňka Jičínská vypracovali projekt " Rozvoj sportovního a kulturního vyžití v obci Olšany a okolí" v rámci žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. Tato projektová žádost byla předložená do 1. výzvy MAS Moravský kras o.s. v rámci realizace Strategického plánu Leader "Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras" a byla vybrána k podpoře.

Předmětem projektu je nákup materiálně-technického zázemí pro SK Olšany a další o.s. za účelem rozvoje a lepšího vyžití ze sportovních a kulturních akcí v obci Olšany. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 124 300 Kč.

Tento projekt byl dále předán ke kontrole na SZIF - Státní zemědělský intervenční fond na Regionální odbor Brno. Administrativní žádost projektu  byla ukončena a projekt byl zamítnut.

 

Proto tento projekt byl přepracován a byl podán opět ve 2. výzvě v rámci realizace Strategického plánu Leader "Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras", která se konala ve dnech 4.-8. ledna 2010. V této 2. výzvě byl tento projekt znovu podpořen a zaslán na kontrolu a potvrzení dotace na SZIF.

 

Tato administrativní žádost projektu byla SZIF ukončena a projekt byl podpořen a smlouva o přidělení dotace byla podepsána 27. sprna 2010.

 

Poděkování patří všem co se na přípravě žádosti podíleli a zvláště obci Olšany, která se stala finančním partnerem projektu.

create_fileA.pdf  118.96kB
Seznam podpořených, náhradních a nepodpořených žádostí.
seznam_prij_zadosti_2.pdf  56.22kB
2. Výzva MAS Moravský kras o.s.
Obrázek2.jpg
Obrázek1.png
Obrázek3.jpg
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Tělo nechť každodenní své hýbání má. – J. A. Komenský.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one