SK Olšany vznikl dne 25.02.2009 zápisem na MVČR a přidělením identifikačního čísla 26567628. Jedná se o právnickou osobu charakteru občanského sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb.
SK Olšany byl založen pro podporu sportovních aktivit v obci Olšany, kdy zakládající členové už dříve spolupracovali s paní starostkou D. Křížovou při přípravě sportovních akcí.

Zakládající členové SK Olšany: Svoboda M., Herman I., Valehrach O., Röss R., Ševčík P.

SK Olšany je členem ČSTV pod registračním číslem 3712142.


Základním posláním SK Olšany je:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, jednak pomocí dotací, darů, odkazů, členských příspěvků a příjmů z vlastní činnosti,

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK Olšany k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

f) hájit zájmy členů sportovního klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví v obci.


Tělo nechť každodenní své hýbání má. – J. A. Komenský.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one